ساخت اجناس با جنس استیل حدود 7 تا 10 روز کاری زمان بر خواهد بود.

ساخت اجناس نقره حدود 3 تا 5 روز کاری زمان بر خواهد بود.

پس از ساخت ، ارسال با پست حدود 3 تا 5 روز کاری زمان بر خواهد بود

روز های تعطیل مانند تعطیل رسمی یا جمعه ، جزء روزهای کاری محاسبه نمیشود.

نحوه محاسبه روز کاری از روز بعد از ثبت سفارش انجام خواهد شد.

با توجه به فروانی طرح ها که بالغ بر 16000 طرح بر روی وبسایت می باشد ، تمامی محصولات پس از ثبت سفارش در مرحله ی ساخت قرار میگیرند و بنا به سفارش شما ساخته میشوند.

لطفا در هنگام ثبت سفارش به زمان ساخت و ارسال محصولات حتما توجه کنید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

ساخت اجناس با جنس استیل حدود 7 تا 10 روز کاری زمان بر خواهد بود.

ساخت اجناس نقره حدود 3 تا 5 روز کاری زمان بر خواهد بود.

پس از ساخت ، ارسال با پست حدود 3 تا 5 روز کاری زمان بر خواهد بود

روز های تعطیل مانند تعطیل رسمی یا جمعه ، جزء روزهای کاری محاسبه نمیشود.

نحوه محاسبه روز کاری از روز بعد از ثبت سفارش انجام خواهد شد.

با توجه به فروانی طرح ها که بالغ بر 16000 طرح بر روی وبسایت می باشد ، تمامی محصولات پس از ثبت سفارش در مرحله ی ساخت قرار میگیرند و بنا به سفارش شما ساخته میشوند.

لطفا در هنگام ثبت سفارش به زمان ساخت و ارسال محصولات حتما توجه کنید.