طبیعت از آن چشمانی هستند که می فهمند.

با نگاهی عمیق در طبیعت بنگر : همه چیز را عمیق تر خواهی فهمید…

دیدن جادوی طبیعت کنار تو همیشه برایم زیباترین لحظه بود

خوشحالم با هم این لحظه هارو دیدیم

بیا قول بدیم

باز از این لحظه ها بسازیم

زییاد زیاد

عاشقتم

 

خاطرات تنگه لی لی …