الان که داری اینو میخونی
بدون که حمید جرررر خورده حسابی😂✋
تاحالا برای کسی یه تولد نگرفتم، چه برسه به ۲تاتولد😘
خواستم فقط بگم که چقدر دوست دارم و چقدر میتونم بیشتر دوست داشته باشم.🌹💞
انشالله بمونیم پایدار برای هم🙏
دوست و یاور واقعی و همیشگی تو
حمیدرضا ملقب به خرس وزه غرغرو✋😂