شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش : من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود
به امیدیکه تو فانوس شب من باشی
روز عشق مبارک
زندگیم❤️
بهترین و زیباترینم
#Seviram sani💜😘