نگاهت… آن زلال بی انتها، همیشه جاذبه ای دوست داشتنی، به بیکران عشق بوده است.

نگاهت را دوست دارم، همانقدر که حضورت را… و بیش از آنکه وجودم را…

و تو ای اشتیاق زندگی…
رنگ امید بپاش به تردید این مسیر… و دلخوشی ها را پر رنگ تر کن…

عزیز دلم…
رنگین کمان بمان…